Onze Visie

Op 1 september 2019 sloegen Atheneum Centrum en Atheneum Pegasus de handen in elkaar. Athena is een vernieuwend en gedurfd project dat de hervorming van het secundair onderwijs kleur geeft. Als doorstroomschool hebben wij als doel de leerlingen maximale slaagkansen te bieden in het hoger onderwijs, rekening houdend met hun interesses, talenten en kwaliteiten.

Campus Olympus maakt deel uit van de Junior High School en richt zich tot leerlingen met sportieve talenten. De samenwerking met sportclubs (KV Oostende, BC Oostende, OTC …) en met sportfederaties (GYMFED, Voetbal Vlaanderen …) biedt hun de kans om studie met topsport te verenigen. Vanaf september 2021 wordt een zesde jaar opgestart.

Olympus is de sportcampus van GO! Atheneum Oostende en bij uitbreiding de sportcampus in Oostende waar onderwijs en sport op een evenwichtige manier samenvloeien. Waar meisjes en jongens de kans krijgen om op een positieve manier hun academische en sportieve potentieel volledig te ontplooien.

De positieve keuze voor de combinatie sport en onderwijs maakt dat onze leerlingen worden doordrongen van een sterke ethiek en engagement eigen aan sport. De kruisbestuiving van vaardigheden zoals plannen, doelen vooropstellen, teamwork, sociale vaardigheden, leiderschap en prioriteiten stellen, maakt dat de slaagkansen van onze leerlingen in alle facetten van hun leven worden versterkt en laat ons toe om dagdagelijks te werken aan een sterke persoonlijkheidsontwikkeling.

Door deze intensieve samenwerking tussen de drie campussen, gecombineerd met externe partners, kunnen de aangeboden middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet waardoor de onderwijskwaliteit nog hoger komt te liggen. Het volledige onderwijsteam werkt dagelijks enthousiast aan de verdere uitbouw van Athena om samen dit succesverhaal vorm te geven. 

Directeurteam Athena


Missie Olympus

Olympus is er voor die leerlingen die zowel op academisch als sportief vlak gemotiveerd zijn om het beste van zichzelf te geven.

Olympus werkt steeds vanuit een zo breed mogelijk draagvlak. Daarom gaan wij voor elke sporttak die wordt aangeboden een samenwerking aan met ofwel een sportclub (KV Oostende, BC Oostende, OTC…) of met een respectievelijke sportbond (GYMFED, WWSV…). Deze manier van werken is onze kwaliteitsgarantie en maakt dat er wordt gewerkt vanuit een duidelijke opleidingsvisie. De sterke terugkoppeling tussen Olympus en de betrokken sportclubs –en bonden maakt dat we over sterke hefbomen beschikken om onze leerlingen blijvend te motiveren.

Als sportschool profileren we ons graag als een hecht TEAM. De bouwstenen om tot dit team te komen zijn: schoolcompetities, het stimuleren van leerlingenparticipatie , het voeren van een kordaat anti-pest beleid, een sterke leerlingbegeleiding en onze jaarlijkse geïntegreerde werkperiode GWP.

Door samen te werken met hogescholen en universiteiten houden wij een vinger aan de pols op vlak van onderwijsvernieuwing en garanderen we de best mogelijke voorbereiding in voortgezet onderwijs.