Humane Wetenschappen - 2de GRAAD


Omschrijving Studiekeuze

Durven denken en willen weten staan centraal. “Nieuws-gierigheid” voor nieuwe inzichten en een drive om associatief te (leren) denken is cruciaal.   
De basis wordt gelegd in het vak gedragswetenschappen. Linken worden gemaakt in kunstgeschiedenis en filosofie via ICT-opdrachten, debatten, artikelbespreking, getuigenissen en onderzoeksopdrachten.
Kortom, we nemen de mens en zijn gedrag onder de loep!

> Heb je interesse in het waarom achter het menselijk gedrag? Ben je geboeid door de stappen die worden gezet in onze ontwikkeling als persoon? Schrikken vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn je niet af ? Vind je het fijn steeds opnieuw op zoek te gaan naar nieuwe inzichten? Dan is deze richting misschien iets voor jou.

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 3
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2
Geschiedenis en burgerschap 2
Wiskunde 4
Toegepaste Informatica 1
+ Optievakken 2

Specifiek Gedeelte

Vak uur/week
Leerboost 1
Kunstbeschouwing 1
Filosofie 1
Cultuurbeschouwing 1
Gedragswetenschappen 2

Optievakken

Vak
Media x
Edusport x
Edumusic x
32

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 3
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2
Geschiedenis 2
Wiskunde 4
+ Optievakken 2

Specifiek Gedeelte

Vak uur/week
Kunstbeschouwing 1
Filosofie 1
Cultuurbeschouwing 2
Gedragswetenschappen 3

Optievakken

Vak
Media x
Edusport x
Edumusic x
32