Klassieke talen (Latijn en Grieks) - Tweede Leerjaar A


Omschrijving Studiekeuze

Naast de uitgebreide studie van de Latijnse taal en de Romeinse samenleving is er ook voldoende ruimte om het Griekse alfabet en de Griekse cultuur onder de loep te nemen. Veel aandacht gaat naar ‘leren leren’ met als doel het ontrafelen van een authentieke tekst. Het is de voorbereiding op een keuze Latijn in de tweede graad.
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis en burgerschap 2
Economie 1
Engels 2
Frans 3
Artisteke expressie 1
Nederlands 4
Natuurwetenschappen 2
Wiskunde* 4
Techniek 1

Verkennen

Vak uur/week
Klassieke talen (Latijn en Grieks) 5

Remediëren en uitdiepen

Vak uur/week
CLIL Wiskunde/Frans 1
Flexboost 1
  32

Keuze

*Wiskunde (Basisvorming 5 uur) wordt in het eerste jaar aangeboden met of zonder CLIL-methodiek (Wiskunde/Frans)