Economie en organisatie - Tweede Leerjaar A


Omschrijving Studiekeuze

Hier onderzoek je de rol van economie in de maatschappij op een kritische manier vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid. Je ontwikkelt ondernemingszin en aandacht voor ondernemerschap tijdens projecten. Je ontwikkelt digitale vaardigheden door data op te zoeken, te verwerken en te presenteren.
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis en burgerschap 2
Economie 1
Engels 2
Frans 3
Artisteke expressie 1
Nederlands 4
Natuurwetenschappen 2
Wiskunde 4
Techniek 1

Verkennen

Vak uur/week
Economie en organisatie 5

Remediëren en uitdiepen

Vak uur/week
CLIL Wiskunde/Frans 1
Flexboost 1
  32