Derde Graad

In tegenstelling tot de tweede graad, is de keuze die wordt gemaakt voor de derde graad, bepalend voor het verloop van de komende twee jaar. 

LatijnLatijn


Meer info
  • Latijn - Moderne Talen
  • Latijn - ​​Wetenschappen
  • Latijn - ​​Wiskunde

WetenschappenWetenschappen


Meer info
  • Wetenschappen - ​Wiskunde optie Engineering
  • Wetenschappen - ​​​Moderne Talen
  • Wetenschappen - ​​​Wiskunde

EconomieEconomie


Meer info
  • Economie - ​ Moderne Talen
  • Economie -​​ Wetenschappen
  • Economie -​​ Wiskunde

Humane WetenschappenHumane wetenschappen


Meer info

SportwetenschappenSportwetenschappen


Meer info

Wetenschappen - Wiskunde optie MaritiemMaritieme Wetenschappen


Meer info

+ Flexibel leertraject

Edusport

Op onze High School is het mogelijk om je uitzonderlijke artistieke of sportieve talenten (zoals basketbal, voetbal, zwemmen, waterpolo, tennis/padel, skateboarding, volleybal, dans…) te combineren met je studies door middel van een flexibel traject. Bij de start van elk schooljaar gaan de verschillende edusport-coaches van Athena gaan na of je hiervoor in aanmerking komt. Elk flexibel traject is maatwerk en wordt, in samenspraak met de coaches, de directie, de leerkrachten en de ouders, opgemaakt in functie van de individuele noden van de leerling.

Edumusic

Bij Edumusic op Athena Oostende krijgen alle leerlingen extra oefentijd voor muziek, zodat er na school meer tijd vrij komt voor studie of hobby, in combinatie met de reguliere muziekopleidingen. We zetten hard in op intensieve persoonlijke online-coaching en mindset. Deze aanpak is uniek in ons land en zorgt voor een snellere groei en meer muzikale bagage. Edumusic wordt gecoördineerd door pianist Bas Bulteel. Daarnaast bieden we de leerlingen de cursussen aan van Musicmasterclasses.be i.s.m. ervaren musici en pedagogen in jazz-, pop- en rock.
Edumusic is de ideale optie met een eigentijdse aanpak voor gemotiveerde leerlingen met een passie voor muziek.

Flexibele leertrajecten Edumusic eerste graad zijn mogelijk in het traject algemene vorming en klassieke talen.

Tweede Graad

Download de schoolbrochure voor meer informatie over de tweede graad