Koninklijk Atheneum

Centrum Oostende

Naast de gewone lessen stappen wij meer en meer over naar Projectgestuurd Onderwijs. Deze vernieuwende onderwijsmethode stelt de leerlingen in staat om rond actuele thema's zelfgestuurd te werken. De meeste onderwerpen zijn ook klas- en vakoverschrijdend, zodat de groepsdynamiek onder de leerlingen naar voor komt en de leerkracht(en) eerder als coach optreden.

Een overzicht van de lopende projecten kun je hiernaast bekijken.