Koninklijk Atheneum

Centrum Oostende

Wat is STEM  (Science - Technology - Engineering - Mathemathics) ?

- STEM is een leerweg voor de toekomst, een pedagogische aanpak waar probleemoplossend denken en onderzoekend leren  centraal staan.
- in het STEM-onderwijs worden de leerinhouden van wiskunde, wetenschappen en technologie geïntegreerd en samengebracht onder de vorm van projecten
- bij de STEM-projecten ligt de nadruk op onderzoeken, ontwikkelen en ontwerpen en worden de leerlingen uitgedaagd zelf aan de slag te gaan.

 

LEERLIJN STEM 
 
In de eerste graad kunnen de leerlingen ervaren en ontdeken wat STEM is via de topics die aangeboden worden. Hun interesse en belangstelling wordt gewekt en ze leren hoe ze zelf tot een oplossing van dagelijkse problemen kunnen komen. Er wordt ook gestart met programmeren via scratch en m-blocks.  Deelname aan STEM-olympiades en robotwedstrijden moeten de sterksten onder hen extra uitdagen
 
In de tweede graad kunnen de STEM-addepten starten in de unieke studierichting Engineering, waar ze via de STEM@school-projecten de theorie uit de wetenschapsvakken toegepast zien in realistische situaties en hiervoor zelf oplossingen uitdokteren. Het programmeerwerk wordt verder gezet naar Arduino en we voorzien externe workshops en sprekers om de leerlingen te triggeren.
 
In de derde graad wordt deze leerlijn verder gezet in de studierichting Wetenschappen-engineering via projectwerk binnen de domeinen elektriciteit (elektrische schakelingen), pneumatica/hydraulica (van logica tot sturing). 3D-ontwerpen en 3D-printen alsook programmeren via Arduino komen aan bod. Deelname aan technologiewedstrijden laat de leerlingen toe zich te meten met andere jongeren op dat vlak. . Leerlingen die deze richting volgen zijn zonder meer klaar voor studies Ingenieurswetenschappen.