Koninklijk Atheneum

Centrum Oostende

Als GO!-school staan wij open voor alle leerlingen, welke hun afkomst, socio-economische achtergrond, … is. We moeten er dan ook voor zorgen dat al deze leerlingen evenveel kansen krijgen om hun talenten maximaal te ontplooien en de vorming te krijgen die ze verdienen. Het realiseren van een sociale mix op school helpt bovendien een open wereldbeeld en een tolerante samenleving te bevorderen.

Op deze manier werken wij binnen onze school aan gelijke onderwijskansen.

Het succes van een schoolloopbaan wordt bepaald door heel wat factoren: ontwikkelingsgebonden factoren van de leerling, gezinsfactoren, sociaaleconomische en culturele factoren.

Als school proberen wij reeds van bij de inschrijving deze factoren te detecteren. Dit stelt ons in staat de leerling onmiddellijk goed te volgen en bij te staan waar nodig. Kansarme leerlingen en hun ouders kampen met voor de school minder zichtbare, maar soms erg hoge drempels en een lager zelfbeeld. Door deze drempels zichtbaar te maken en samen een schoolspecifieke en samenhangende aanpak af te spreken, krijgen ook zij meer kansen.

“Wie zich goed in zijn vel voelt presteert ook beter”. Dit motto zet ons ertoe aan het welbevinden van elke leerling op school te verhogen. Bij de overgang naar het secundair onderwijs moeten heel wat jongeren hun jarenlange vertrouwde omgeving (lagere school) verlaten en weten sommigen vaak niet of ze wel zullen aarden in die “grote school”. Onze eerste graad blijft dan ook een warme, zorgzame omgeving waarin de jongeren rustig de overstap kunnen maken naar het secundair onderwijs, dat hen voorbereidt op verdere studies. De rol die de leerkracht hierbij speelt varieert dan ook van zorgzame, constructieve en soms sanctionerende instructeur, over coach en begeleider tot kritische vriend.

Goede kennis van de Nederlandse taal is van primordiaal belang om een degelijke opleiding voor te bereiden. Daarom zullen wij er van bij de start voor zorgen dat leerlingen met een taalachterstand zo vlug mogelijk geremedieerd worden zodat ook zij alle kansen krijgen op het doorlopen van een ideale schoolloopbaan.  Want: inzetten op taal is inzetten op kwaliteit.