Koninklijk Atheneum

Centrum Oostende

  • In onze school wordt gewerkt in een open en pluralistische sfeer waarin de leerling steeds centraal staat.
  • We zorgen voor een vloeiende overgang van de basisschool en voorzien in een afzonderlijke opvang en begeleiding voor de leerlingen van de eerste graad.
  • Deze warme school met hartelijk contact tussen leerlingen en leerkrachten zorgt voor  een aangename schoolsfeer en betere studieresultaten.
  • We hebben een jarenlange traditie van degelijk onderwijs met een focus op taal & wetenschappen. Via onderzoekend leren, begeleid zelfstandig werk en internationaliseringsprojecten worden de leerlingen opgeleid tot zelfstandige, kritisch denkende wereldburgers.
  • De leerlingen worden doorheen hun studietraject begeleid bij studieplanning en het verwerven van een efficiënte studiemethode.
  • We garanderen ook een vlotte aanpassing bij instroom in de 2de of 3de graad.