Koninklijk Atheneum

Centrum Oostende

3de graad > Humane Wetenschappen

Hieronder een overzicht van de vakken in de studierichting Humane wetenschappen.

De keuzevakken (optie 1 of optie 2) voor de richting Humane Wetenschappen worden vastgelegd bij het begin van het 1e jaar van de derde graad. De leerling heeft de keuze uit Duits of het nieuwe Project Actua, waar projectmatig gewerkt wordt rond actuele socio-economische thema's.

Voor sommige vakken verschilt het aantal lesuren in het eerste en tweede jaar. Dit wordt respectievelijk aangeduid met een cijfer voor en na de / in de rechtse kolom.

  3° Graad
Godsdienst/NC Zedenleer 2
Aardrijkskunde 1/2
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Cultuurwetenschappen 3/4
Gedragswetenschappen 4/3
 Duits (keuzevak optie 1)2
 Toegepaste Informatica1
 Project Actua (keuzevak optie 2)      2
Onderzoekscompetenties 1/0
Totaal aantal uren 32

Activiteiten

Nieuws