Koninklijk Atheneum

Centrum Oostende

1ste graad > 2e jaar: Moderne Wetenschappen

Naast de basisvorming, die voor iedereen dezelfde is, kunnen de leerlingen voor 2u / week, in samenspraak met hun ouders, een keuze maken uit de aangeboden TopiX om zo hun talenten en interesses te ontdekken.

 De TopiX worden aangeboden in projectvorm (2u/week) en dit voor 8 à 9 weken. Daarna start je met een nieuwe TopiX.

 

Overzicht van de TopiX

Lessentabel 

 

  2° jaar
Basisvorming 31 lesuren 
Levensbeschouwelijke vakken 2
Nederlands 5
Frans 3
Engels 2
Wiskunde                                                                                                           4
Natuurwetenschappen                                                                              2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Techniek                                                                                                             2
Lichamelijke opvoeding 2
Plastische opvoeding 1
ICT-vaardigheden                                                                                         1
Economie 2
Wetenschappelijk Werk                                                                            2

Activiteiten

Nieuws