Koninklijk Atheneum

Centrum Oostende

1ste graad > 1e jaar A-stroom

Naast de basisvorming, die voor iedereen dezelfde is, kunnen de leerlingen in samenspraak met hun ouders een keuze maken uit de aangeboden TopiX om zo hun talenten en interesses te ontdekken.

Wie vast opteert voor Latijn heeft de keuze uit 3 TopiX verdeeld over het schooljaar. Alle andere leerlingen kiezen 6 TopiX uit de diverse domeinen. De TopiX worden aangeboden in projectvorm (2u/week) en dit voor telkens 8 weken. Daarna start je met een nieuwe TopiX.

Overzicht van de TopiX.

Lessentabel

  1° jaar
Basisvorming  
Levensbeschouwelijke vakken 2
Nederlands 5
Frans 4
Engels 2
Wiskunde                                                                                                                                 5
Natuurwetenschappen                                                                                                    1
Aardrijkskunde 2
Geschiedenis 1
Techniek                                                                                                                 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Plastische Opvoeding 1
Muzikale Opvoeding 1
Leren leren 1
   
 Optie Latijn (inclusief leren leren) 3

Activiteiten

Nieuws